5166

Diş hekimi Taner TÜRKAY

Bursa İnegöl Diş Polikliniğimizde hasta için en uygun ve güvenli tedavi yöntemleri hastayla birlikte karar verilerek uygulanır.

Kliniğimizin avantajı dişhekimliğindeki tüm alternatif tedavi hizmetlerini bir arada sunmasıdır.

İnegöl Türkaydiş Polikliniğinde kullanılan yeni teknoloji ve malzemeler tedavide mükemmellik ve hız kazandırır.

Dişhekimliğindeki hizmetin kalitesi ve başarısı kullanılan yeni teknik ve malzemelere yakından bağlıdır.